„Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ (Jn 18, 37)

„Čo je pravda?“, môžeme sa pýtať spolu s Pilátom. Sme vždy schopní prijať alebo povedať pravdu blížnemu, nech je akákoľvek? Snúbenica v obavách, že ju jej nastávajúci prestane ľúbiť, zatají vážnu chorobu. Zvlášť ak okolnosti hrajú zdanlivo v jej prospech, keď sa choroba navonok momentálne neprejavuje. Dieťa často zo strachu pred trestom neprizná svoju vinu a radšej si vymyslí nový dôvod, ako sa mohla tá váza rozbiť alebo vinu zvalí na mladšieho súrodenca a to všetko len preto, aby sa vyhlo trestu. Pravda sa dá utajiť, ale nedá sa zničiť. A zatajovaná pravda ubližuje. Ježiš, ktorý je „cesta, pravda a život“, má moc oslobodiť nás z pút klamstva a pretvárky, ktoré škodia našim vzťahom. Počúvajme jeho hlas!

ACR