Stretnutie rozvedených

Pravidelné mesačné stretnutie, ktoré organizuje Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom, sa uskutoční dňa 15. mája 2018 v Katolíckom kruhu v Prešove (Jarkova ulica 77) o 17,00...

Konferencia o pastorácii rodín

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s diecéznou Komisiou pre pastoráciu rodín organizuje konferenciu Aktuálne výzvy pastorácie rodín v Košickej arcidiecéze. Uskutoční sa v sobotu 26. mája 2018...