Štúdium rodiny v Košiciach

Jedným zo základných cieľov činnosti Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach je podieľať sa na príprave a formácii nových laických spolupracovníkov v oblasti pastorácie rodín....