Zriadenie Arcidiecézneho centra pre rodinu

Teologická fakulta v Košiciach organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí, zameranú na aktuálny odkaz posynodálnej exhortácie Svätého Otca Františka...