„A každé telo uvidí Božiu spásu.“ (Lk 3, 6)

Biblické chápanie výrazu „telo“ sa neobmedzovalo len na fyzickú ohraničenosť konkrétnej osoby, ako by sa to mohlo vnímať v súčasnosti, ale pojem tela bol zároveň miestom vzťahov, miestom stretnutia človeka s Bohom, človeka s človekom. Telesnosť teda vyjadruje možnosť vzťahu s druhým. Moje telo je tak aj moja rodina, blížni. Ani manželská láska nemá byť exkluzívna, vylučujúca čokoľvek, čo nie je jej súčasťou. Naopak, má byť otvorená pre prijatie všetkých, ktorých jej Boh posiela do cesty – otvorená spôsobom, ktorý ju nepoškvrní ale zveľadí.

„Manželský pár, ktorý zažíva silu lásky, vie, že láska je povolaná uzdravovať rany opustených, nastoľovať kultúru stretnutia, bojovať za spravodlivosť. Boh rodine zveril projekt robiť svet „domáckym“, aby všetci ľudia dospeli k tomu, že budú každého človeka vnímať ako brata.“ (Pápež František: Amoris laetitia 183).

ACR

Ďalšie príspevky

2. nedeľa „C“

Ak by však Boh, ktorý je spoločenstvom osôb, išiel proti láske, išiel by sám proti sebe...

33. nedeľa „B“

Ježiš, ktorý je „cesta, pravda a život“, má moc oslobodiť nás z pút klamstva a pretvárky...