Duch hnal Ježiša na púšť. (Mk 1, 12)

Foucauldovi Malí bratia, ktorí prijali jeho duchovné dedičstvo, nás prosia, aby sme do najbližšej oázy Hirhafok vzali domové dvere („vyrobené“ z plechu rozbitého nákladného auta, ktoré tam uviazlo). „Enu si tam postavil chatrč, na dvere čaká už celé mesiace!“ – „Ale ako Enua nájdeme?“ Naša starosť je oprávnená, pretože oáza na Sahare konieckoncov obyčajne nie je dedinou alebo mestečkom v európskom štýle. V oázach na Sahare sa niekedy osídlenie tiahne kilometre. Okrem toho, v Hirhafoku ide o polonomádov, ktoré je tam možné zastihnúť len v určitých obdobiach. Ako teda máme s týmto vágnym označením miesta Hirhafok nájsť jedného Tuarega menom Enu? Brat Jean-Marie nám však povie: „Na Sahare sa pozná každý s každým.“ Smejeme sa tomu ako žartu. Na tejto najväčšej púšti sveta, ktorá je 35 krát väčšia než niekdajšia Nemecká spolková republika, s hustotou obyvateľstva menej než jedna osoba na kilometer štvorcový a s populáciou pozostávajúcou väčšinou z nomádov a polonomádov, sa má „poznať každý s každým“? – Ale čo? Sľubujeme, že za dva tri dni, keď pôjdeme ďalej, tie dvere zoberieme terénnym autom so sebou a uvidíme…

Na tretí deň dorazíme, po náročnej jazde rozorvanou a bizarnou mesačnou krajinou Hoggaru, ťažko prejazdnou cestou, do oázy Hirhafok. Kam teraz s dverami? V oáze hneď pred prvou chatrčou z ílu čupí nejaký Tuareg. Pýtam sa: „Poznáte Enua?“ – „Ale áno, ja som Enu!“ Vidí obrovské prekvapenie na našich tvárach a tak objasňuje: od nomádov, ktorí tu tiahli a predtým odpočívali v Assekreme, sa dozvedel, že mu nejakí cudzinci privezú o niekoľko dní dvere. A tak sedí pri vstupe do oázy a čaká…

V ľudoprázdnej pustatine a nekonečných diaľkach Sahary existujú nezrovnateľne silnejšie ľudské vzťahy a rýchlejšie komunikačné spoje ako v mnohých nabitých výškových domoch našich husto osídlených veľkomiest, v ktorých „nikto nikoho nepozná“…

Skutočné ľudské stretnutie sa podarí iba v priestore mlčania a ticha, mimo zhonu každodenného života a preč od povrchne funkčného spolužitia moderných ľudí…

(Gisbert Greshake: Prožít poušť. Životní postoj kázně a uměrnenosti, In: Karl Rahner – Bernhard Welte: Novou odvahou k ctnosti, Vyšehrad 1998, str. 27-28)

Ďalšie príspevky

2. nedeľa „C“

Ak by však Boh, ktorý je spoločenstvom osôb, išiel proti láske, išiel by sám proti sebe...

33. nedeľa „B“

Ježiš, ktorý je „cesta, pravda a život“, má moc oslobodiť nás z pút klamstva a pretvárky...