Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach (ACR) zriadil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober ako cirkevnú verejnú právnickú osobu, s platnosťou od 19. marca 2018. Je ustanovené na podporu pastoračnej starostlivosti o manželstvo a rodinu na území Košickej arcidiecézy.

ACR sa riadi kánonickými normami, dokumentami Apoštolského stolca o manželstve a rodine, dekrétom Kresťanská rodina Košickej diecéznej synody (2006), vlastným štatútom a usmerneniami diecézneho biskupa, ktorému v ich príprave pomáha Komisia pre pastoráciu rodín.